Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

På Stockholms Hundsportcentrum sparar vi vissa personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla bokning av halltider, kurser och tävlingsanmälningar online samt annan service. Nedan ser du hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Stockholms Hundsportcentrum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Stockholms Hundsportcentrum AB, org. nr 556891-2348, Runsavängen 10, 194 91 Upplands Väsby.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
De uppgifter vi sparar om dig används för att du på ett smidigt sätt ska kunna boka tider, kurser och tävlingar online. Samtidigt är det viktigt för oss att på ett rimligt enkelt sätt kunna nå dig som kund med bekräftelser gällande bokningar, kurser, tävlingsanmälningar och eventuell fakturering. Vi kan också behöva uppgifterna för vår egen analys gällande vår affärsverksamhet och för att kunna följa lagstiftning på olika sätt.

VILKA PERSONUPPGIFTER REGISTRERAR VI OCH HUR LÄNGE?
Stockholms Hundsportcentrum sparar följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Även personnummer sparas för det fall du väljer faktura som betalningssätt. Vi sparar inte dina uppgifter längre än de behövs för att vi ska kunna ge dig som aktiv kund relevant service och för att kunna fullgöra våra lagstadgade plikter. Du kan också alltid välja att bli avregistrerad ur våra register.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi har en mycket strikt policy gällande dina personuppgifter. Endast de personer och samarbetspartners som måste ha tillgång till uppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig har möjlighet att ta del av dem. Förutom vår administrativa personal har bolaget bakom vårt bokningssystem Trinax AB och Billmate AB för betalningar, tillgång till dina personuppgifter. Stockholms Hundsportcentrum säljer aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan part.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att
begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Dock med förbehållet att detta låter sig göras inom tillämpandet av bokförings- och skattelagar eller andra tvingade myndighetspålagor.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
Stockholms Hundsportcentrum förbehåller sig rätten att ändra i vår personuppgiftspolicy. Du kommer i ett sådant fall informeras via e-post och har rätt att avsluta ditt konto innan ändringen träder i kraft.

KONTAKTINFORMATION
Vid frågor gällande vår personuppgiftspolicy vänligen kontakta oss på e-post: josefine@stockholmshundsortcenrum.ser.se.